top of page
Søg
  • Forfatters billedeAdmin

Forældre Akademiet

Forældre Akademiet -et samarbejdsprojekt med ASKcenter


Mange familier har et stort ønske om at give deres børn den bedst mulige start i tilværelsen, ikke mindst hvad angår uddannelse. En del af dem er imidlertid ikke i stand til at afkode hvordan samspillet mellem hjem, skole, foreningsliv og øvrige fritidsaktiviteter fungerer i Danmark, og ender derfor med at agere uhensigtsmæssigt eller slet ikke at involvere sig i frustration over at blive misforstået. Disse forældre har brug for redskaber til at føre deres positive intentioner ud i livet på måder som vækker genklang i en dansk virkelighed.

Grunden til at vi har startet dette projekt op, er, at vi mener, der er mange familier med udenlandsk baggrund, som har et stort ønske om at give deres børn den bedst mulige start i tilværelsen, ikke mindst hvad angår uddannelse. En del af dem er imidlertid ikke i stand til at afkode hvordan samspillet mellem hjem, skole, foreningsliv og øvrige fritidsaktiviteter fungerer i Danmark, og ender derfor med at agere uhensigtsmæssigt eller slet ikke at involvere sig i frustration over at blive misforstået. Disse forældre har brug for redskaber til at føre deres positive intentioner ud i livet på måder som vækker genklang i en dansk virkelighed. De har brug for indsigt i den pædagogik, deres børn mødes med i skolen, de har brug for viden om alle de formelle og mindre formelle beslutninger der hen ad vejen er med til at afstikke de fremtidige muligheder og veje for ens barn, de har brug for at styrke deres kompetencer inden for kommunikation og konfliktløsning på dansk. Formålet er derfor med dette projekt, at give de pågældende forældre de bedst mulige forudsætninger for at understøtte deres børns skolegang i den danske folkeskole og ruste dem til det videre uddannelsesvalg, herunder brug af de muligheder der ligger i den uformelle uddannelsessektor.


* Gruppearbejde som model i arbejds- og uddannelsesliv i Danmark – Dato 28. februar 2016 – I dette workshop vil det omhandle følgende punkter; Danmark som vidensamfund Udviklingen statistisk set Informationssamfundets konkurrencemuligheder Uddannelsessystemet i Danmark Uddannelses- og parathedsvurdering Gruppearbejde som arbejdsform i det danske uddannelsessystem


* Introduktion til den danske folkeskole – Dato 10. april 2016 – I Danmark har vi undervisningspligt. Jeg vil komme ind på, hvad det betyder, og jeg vil fortælle, hvad formålet for folkeskolen er. Jeg vil fortælle om de pædagogiske tanker, der ligger bag, og hvad det betyder i praksis. I vil blive introduceret til intentionerne bag kravet om forældresamarbejde og nogle af de gensidige forventninger, der er mellem forældre og skole. Jeg vil holde et oplæg med mulighed for at I kan stille spørgsmål, ligesom jeg vil bede jer tage stilling til og diskutere nogle af de dilemmaer, der kan opstå, når man kommer fra andre kulturer og skal have sit barn i dansk skole. Vi inviterer derfor alle forældre samt unge til et kompetence udviklende seminar der ville give jer svare på mange af jeres spørgsmål i måtte have om folkeskolen.


* Danske højtider og traditioner – Dato 7. maj 2016 – Har du også stået og kigget mystificeret på et bundt grene med papirpynt og udklippede katte eller været i tvivl om, hvad en nisse egentlig er, hvor den kommer fra og hvorfor den har en rød hue på? Så er dette her temaseminaret for dig. Mange danske traditioner har et kristent grundlag, men det er langtfra hele historien om de fester, du møder i Danmark, fx på gaden og via dine børns skole eller fritidsaktiviteter. Rigtig mange skikke går tilbage til bondesamfundet for flere hundrede år siden. De har lige så meget rod i den hverdag og det liv, man levede den gang. Vi gennemgår årets skikke og (madtraditioner!) fra jul til nytår. Men der bliver også en afstikker til lidt af den tro og skik, der ikke findes mere, men alligevel har været med til at forme de skikke, som vi kender i dag. Der bliver også tid til at se på nogle af de nyere traditioner – og til en masse spørgsmål og snak med deltagerne.


* At være tosproget barn – udfordringer og muligheder – Dato 29.maj 2016 – I denne workshop vil der blive givet en indsigt i, hvordan det er et være et tosproget barn, og hvilke udfordringer og muligheder man som barn står over for. Der vil herunder blive fortalt, hvordan man som forældre kan lære at forstå barnet bedre, og hvordan man kan håndtere denne udfordring. I workshoppen vil forældre også blive informeret omkring, hvad de kan gøre i de tidligere stadier for barnet, så dette ikke vokser sig til et større problem, når barnet bliver ældre.


* Mobning. Hvad er årsagerne, hvordan erkender man at det finder sted, hvordan håndterer man det – Dato 19. juni 2016 – Mobning er et stort problem for børn og unge, men hvad er egentlig årsagerne, hvordan erkender man at det finder sted, hvordan håndterer man det?


* Kommunikation og konflikthåndtering – Dato 26. juni 2016 – Hvilke udfordringer kan der være med kommunikation og hvordan kan man sørge for en bedre konflikhåndtering.

71 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentarios


Danmarksfarver NO WHITE.png
bottom of page