Lektiecafe & Coaching

Driller lektierne? eller nåede du ikke at lave dem i skolen? Vi tilbyder lektiehjælp i alle fag på højt fagligt niveau fra 3.klasse – 3.g.

Foreningen Danmarksfarver har taget initiativet til at påbegynde et nyt projekt, der har til formål at yde lektiehjælp til elever i folkeskolen og de gymnasiale uddannelser samt at informere disse og deres forældre om uddannelsesmulighederne og forskellige uddannelser i Danmark. Det er som bekendt en kendsgerning, at uddannelse spiller en stor rolle for alle og enhver. Vi mener, at lektiehjælpen vil bl.a. gøre den enkelte studerende godt rustet til at gennemføre en (videregående)uddannelse i fremtiden og efterfølgende begå sig på arbejdsmarkedet, og dermed blive en aktiv og velfungerende borger frem for en byrde.

Baggrunden for dette initiativ skyldes, at forældre generelt er meget optaget af deres arbejde og dagligdagen og kan dermed tit overse børnenes behov til lektiehjælp. Desuden er vi overbeviste om, at det vil motivere børnene til at give en ekstra indsats i deres lektier, især når der dannes et fællesskab imellem børnene.

Lektiehjælpens omfang vil afdækkes alt efter børnenes ønsker og behov. Dette vil inkludere alle fag, blandt andet dansk, matematik og engelsk. Underviserne har kompetence til at yde den nødvendige hjælp og er selv færdiguddannet og/eller i gang med en videregående uddannelse.

 

Evalueringen af lektiehjælpen vil blive foretaget hver tredje måned ved at undersøge, hvordan eleverne klarer sig på skolen efter at de er begyndt at få lektiehjælp. Dette vil ske ved at sammenligne elevernes karakter før og efter de har fået lektiehjælp i de pågældende fag. Desuden vil lektiehjælp-underviserne i den forbindelse komme i kontakt med lærerne på skolerne for at drøfte om, der er sket nogle ændringer i elevernes præstationer i de fag eleverne får lektiehjælp i og udveksle ideer.

Udover lektiehjælpen arrangerer Foreningen Danmarksfarver familieaftner hver tredje måned, hvor bestyrelsen vil være tilstede for at besvare spørgsmål og informere omkring det danske uddannelsessystem og de muligheder, der foreligger heri. Det primære formål med disse arrangementer, vil være at give forældrene et indtryk af det arbejde vi udretter og dermed vinde deres tillid så de kan bakke os endnu mere op. Desuden håber vi på, at forældrene vil se mere og mere positiv på, at deres barn/børn tager en uddannelse, når de gøres opmærksomme på uddannelsesmulighederne.

 

Året afsluttes med arrangementet Uddannelsescafe, hvor eleverne kan få en snak om de forskellige uddannelser og karrieremuligheder. Der vil blive inviteret forskellige akademiker fra forskellige uddannelser og brancher, hvor eleverne kan høre om job og karrieremuligheder hos dem. Cafeen vil henvende sig især til de unge, som er ved at afslutte 9./10. klasse eller er i gang med en gymnasial uddannelse. 

 

Hvor skal aktiviteten finde sted?

Lektiehjælpen skal finde sted på Foreningen Danmarksfarver værested, Valhøjs Alle 190 A 1.sal, 2610 Rødovre.

 

Hvor mange gange skal aktiviteten afholdes?

Foreningen Danmarksfarver tilbyder lektiehjælp i alt 4 gange om ugen á 2 timer, hvilken kommer til at strække sig over et år. Der er 1-2 frivillige undervisere pr. hold til at løfte opgaven.

Undervisningsplanen ses forneden:

 

 

Har du spørgsmål til lektiecafeen er du velkommen til at kontakte os på telefon og/eller mail.

Indmeldelse kan ske på nedenstående blanket.

Danmarksfarver NO WHITE.png